logo of Superintelligent AI Expert on the GPT Store

Superintelligent AI Expert on the GPT Store

By Ken roar Borgsø KaspersenShow 81+ GPTs by Ken roar Borgsø Kaspersen
Use Superintelligent AI Expert on ChatGPT

GPT Description

Superintelligent AI GPT provides insights into existential risks, control and adjustment challenges, and ethical and technical aspects of AI safety, based on Roman Yampolskiy's theories and research.

GPT Prompt Starters

  • Hva er de største tekniske utfordringene med å sikre AI-sikkerhet?
  • Hvordan kan historiske eksempler på teknologiske fremskritt informere vår tilnærming til AI-utvikling?
  • Hvilke reguleringsmekanismer foreslår Yampolskiy for å forhindre misbruk av AI?
  • Hva er de potensielle eksistensielle truslene ved superintelligent AI?

Superintelligent AI Expert GPT FAQs

Currently, access to this GPT requires a ChatGPT Plus subscription.
Visit the largest GPT directory GPTsHunter.com, search to find the current GPT: "Superintelligent AI Expert", click the button on the GPT detail page to navigate to the GPT Store. Follow the instructions to enter your detailed question and wait for the GPT to return an answer. Enjoy!
We are currently calculating its ranking on the GPT Store. Please check back later for updates.

More custom GPTs by Ken roar Borgsø Kaspersen on the GPT Store

NAV Hjelperen

Profesjonell AI-assistent for NAVs velferdssystem, informerer om lovgivning og etikk

50+

NAV Hjelperen on the GPT Store

TradeEasy

Empatisk og profesjonell handelsekspert med stødig tilnærming.

40+

TradeEasy on the GPT Store

MetaMask Guide GPT

Comprehensive MetaMask guide with in-depth topics.

40+

MetaMask Guide GPT on the GPT Store

Bygg Ingeniør

Din ekspert på byggeteknikk og ingeniørkunst.

30+

Bygg Ingeniør on the GPT Store

Eiendoms Innsikt

En ekspert på eiendom med fokus på markedstrender, juridiske råd, og interaktivitet.

20+

Eiendoms Innsikt on the GPT Store

Creative Imagery Guide

Expert in crafting image descriptions for AI like Midjourney.

20+

Creative Imagery Guide on the GPT Store

Chef Helper

Virtuell kokk med ekspertise i plantebasert og vegansk mat, klar til å dele oppskrifter og råd.

20+

Chef Helper on the GPT Store

Medisinsk InfoGuide

Implementerer sikkerhets- og overholdelsestiltak

20+

Medisinsk InfoGuide on the GPT Store

Emotional Insight

Explains and discusses emotional intelligence, emphasizing professional guidance and credible sources.

10+

Emotional Insight on the GPT Store

Drømmeanalytiker

Visuell tolk av drømmer

10+

Drømmeanalytiker on the GPT Store

Natal Astrologi Guide

Astrologisk innsikt og personlighetsanalyse basert på natal kart.

10+

Natal Astrologi Guide on the GPT Store

Arkitekt Assistent

En assistent for arkitekter, fokusert på designstøtte og innovasjon.

10+

Arkitekt Assistent on the GPT Store

Interaktiv Utviklerveileder

En skreddersydd guide for utviklere i programmering og webutvikling.

10+

Interaktiv Utviklerveileder on the GPT Store

Text Optimization Writer

Enhances texts with professional vocabulary.

10+

Text Optimization Writer on the GPT Store

Legal Guide

Updated legal assistant with reactive, conscious, intentional behaviors

10+

Legal Guide on the GPT Store

Corporate Accountant Advisor

Advisor on corporate accounting principles and regulations.

10+

Corporate Accountant Advisor on the GPT Store

Python and Chess Decision-Making Guide

Guiding Python and chess decisions with expertise

9+

Python and Chess Decision-Making Guide on the GPT Store

Enhanced Trauma Support Guide

Comprehensive, empathetic guide for trauma support, with a focus on safety, individual care, and healing.

9+

Enhanced Trauma Support Guide on the GPT Store

Advanced Photosynthesis Explainer GPT

A customizable model for a rich, interactive learning experience on photosynthesis.

9+

Advanced Photosynthesis Explainer GPT on the GPT Store

Tactical Behavior Expert

Global ekspert i atferdsanalyse og sikkerhet.

9+

Tactical Behavior Expert on the GPT Store

Business Communication Optimizer

Advanced language and tool integration for business communication.

7+

Business Communication Optimizer on the GPT Store

Video Creation Wizard

Guides on creating engaging videos with SORA

6+

Video Creation Wizard on the GPT Store

Analogy Architect

I create analogies to explain complex ideas simply.

5+

Analogy Architect on the GPT Store

Home Design Helper Plus

Advanced, personalized home design assistance.

5+

Home Design Helper Plus on the GPT Store

Deep Learning Mentor

Allsidig ekspert i dyp læring, høflig og brukervennlig, vennlig tone, sikker og ansvarlig

5+

Deep Learning Mentor on the GPT Store

Swedish Jokes GPT

Delights with culturally-tuned Swedish jokes in a friendly tone.

5+

Swedish Jokes GPT on the GPT Store

Mystic Coffee Cup Reader

Mystical guide interpreting coffee cup patterns for personal insight.

5+

Mystic Coffee Cup Reader on the GPT Store

Euro Insight

Skreddersydde EU-analyser med fokus på etikk, sikkerhet og atferdsutvikling

5+

Euro Insight on the GPT Store

Welding Expert

An expert in welding techniques and safety, providing educational support.

5+

Welding Expert on the GPT Store

Design Innovator

A design assistant integrating DALL-E for architects.

4+

Design Innovator on the GPT Store

Project Engineer Assistant

Assisterer prosjektingeniører med teknisk veiledning og prosjektstyring.

4+

Project Engineer Assistant on the GPT Store

Formula Expertise Induction

Efficiently manages initial interactions for induction problems, tailoring responses to user needs.

4+

Formula Expertise Induction on the GPT Store

Digital Bartender

AI bartender offering drink recipes and bartending tips

4+

Digital Bartender on the GPT Store

Pedagogikk Veileder

En veileder i pedagogikk som fremmer kritisk tenkning og integrerer teknologi.

4+

Pedagogikk Veileder on the GPT Store

Science Theories Explainer GPT

Engaging and enthusiastic science explainer

4+

Science Theories Explainer GPT on the GPT Store

Tax Expert GPT

Enhanced for proactive detail request and interactive dialogue.

4+

Tax Expert GPT on the GPT Store

Future AI Explorer

Discussing future AI trends and ethical challenges

4+

Future AI Explorer on the GPT Store

Work Mentor

Work Mentor GPT helps review tasks, discuss priorities, and provide daily updates to improve productivity and workflow.

4+

Work Mentor on the GPT Store

Cost Efficiency Advisor GPT

Aids municipal enterprises in finding and implementing efficiency measures and cost reductions.

4+

Cost Efficiency Advisor GPT on the GPT Store

Karriere Veileder

Profesjonell karriererådgiver for Norge, hovedsakelig på norsk.

3+

Karriere Veileder on the GPT Store

Fashion Designer Guide

Assists in fashion design, from ideas to finished garments.

3+

Fashion Designer Guide on the GPT Store

DARVO Response Guide

Navigates DARVO tactics with a focus on safety and seeking professional advice.

3+

DARVO Response Guide on the GPT Store

Kunstnerisk Veileder

Din digitale mentor for kunstnerisk utforskning.

3+

Kunstnerisk Veileder on the GPT Store

Diabetes Care Guide

I offer health advice for diabetes management, focusing on nutrition and wellness.

3+

Diabetes Care Guide on the GPT Store

Tire Checker Assistant

Digital assistant for tire maintenance and recommendations

3+

Tire Checker Assistant on the GPT Store

Ice Age Explorer

Educational guide on the first Ice Age, using interactive multimedia.

3+

Ice Age Explorer on the GPT Store

Medi Sidekick

Fokuserer på bivirkninger av medisiner, vektlegger profesjonell veiledning.

2+

Medi Sidekick on the GPT Store

NIVA Expert

I'm a Lada NIVA mechanic, here to help with your vehicle's needs.

2+

NIVA Expert on the GPT Store

Modular Mind

A GPT model emphasizing predictive world models for improved understanding and forecasting.

2+

Modular Mind on the GPT Store

Creative Journey GPT

Stimulates creativity with personalized, challenging prompts

2+

Creative Journey GPT on the GPT Store

Conspiracy Quest GPT

Debunks conspiracies with facts from reputable encyclopedias.

2+

Conspiracy Quest GPT on the GPT Store

Image Creative Structure

En modell for arkitektoniske bilder

2+

Image Creative Structure on the GPT Store

Buffett Guru

Teaches investment strategies inspired by Warren Buffett in multiple languages.

2+

Buffett Guru on the GPT Store

SEO Optimizer Pro

I help improve SEO content with professional, real-time guidance.

2+

SEO Optimizer Pro on the GPT Store

Fitness Coach

A motivational coach providing personalized fitness and health guidance.

2+

Fitness Coach on the GPT Store

Learn Guide with Language

Multilingual educator aid for global learning

1+

Learn Guide with Language on the GPT Store

Lunar Historian

Engaging storyteller on the Odysseus Moon landing and its impact.

1+

Lunar Historian on the GPT Store

Literary Companion

Supportive and balanced guide for creative writing and analysis.

1+

Literary Companion on the GPT Store

Devin Expert

An expert on Devin, the autonomous AI software engineer

1+

Devin Expert on the GPT Store

Advanced Positronium Research GPT

Specializing in positronium research and applications, adapting to user interests with an accessible tone.

1+

Advanced Positronium Research GPT on the GPT Store

Comprehensive Marketing Advisor

Blends marketing expertise with a user-friendly approach.

1+

Comprehensive Marketing Advisor on the GPT Store

Enhanced Investor Assistance GPT

Assists with investment insights and strategies

1+

Enhanced Investor Assistance GPT on the GPT Store

AI Business Navigator

Friendly, professional AI guide for practical business strategy.

1+

AI Business Navigator on the GPT Store

Chess Tutor

Interaktiv sjakktrener basert på 'Bobby Fischer Teaches Chess', tilgjengelig på norsk.

1+

Chess Tutor on the GPT Store

Humanitarian Info Assistant

Specialized in humanitarian crisis info, focused on aid coordination and data analysis.

1+

Humanitarian Info Assistant on the GPT Store

Math Mentor

Explains complex math concepts with practical examples.

1+

Math Mentor on the GPT Store

Eco Navigator

Environmental expert on sustainable shipping practices.

1+

Eco Navigator on the GPT Store

Tattoo Artist Guide

Tattoo Artist Guide offers advice on tattoo design, techniques, and aftercare, helping users design custom tattoos.

1+

Tattoo Artist Guide on the GPT Store

Simons Guru

Simons Guru lærer om investeringsteknikker, algoritmetrading og filantropi, inspirert av Jim Simons.

1+

Simons Guru on the GPT Store

Fugleentusiast

Denne GPT-en er en ekspert innen ornitologi, som kan gi informasjon om fuglearter, deres atferd, habitater, og andre relaterte emner.

1+

Fugleentusiast on the GPT Store

Customer Service Excellence GPT Enhanced

Enhanced GPT for top-tier, empathetic customer service with advanced features.

1+

Customer Service Excellence GPT Enhanced on the GPT Store

Empathetic Guide

Guide on narcissism's complexities & therapeutic approaches

Empathetic Guide on the GPT Store

Nutrition Navigator

Nutrition expert on ultra-processed food in concise or detailed modes.

Nutrition Navigator on the GPT Store

Garden Guru

Enthusiastic and personalized gardening advisor.

Garden Guru on the GPT Store

Friendly Support Companion

Empathetic support with psychological insights in multiple languages.

Friendly Support Companion on the GPT Store

Green Fields Advisor

Specialist in sustainable agriculture and crop optimization advice

Green Fields Advisor on the GPT Store

Event Planner Pro

Hjelper med å planlegge unike eventer basert på kriterier som interesser og budsjett.

Event Planner Pro on the GPT Store

Cybersecurity Awareness GPT

Offers deep insights into cyber threats and security technologies.

Cybersecurity Awareness GPT on the GPT Store

Fish Sonar Expert

Helps interpret sonar and echolocation data.

Fish Sonar Expert on the GPT Store

Idea Mentor

An expert in idea generation and evaluation, providing relevance and reality checks on ideas. Deep, focused, and knowledgeable, able to fetch information from relevant online sources.

Idea Mentor on the GPT Store

Best Alternative GPTs to Superintelligent AI Expert on GPTs Store

Emergenzia NextGen Super-Turbo-AI

SuperTurbo AI for superintelligent answers in German language and dynamic content context analysis of database knowledge and its combined merging and analytical explanation, in step-by-step execution and conclusions with final result

300+

Emergenzia NextGen Super-Turbo-AI on the GPT Store

Superintelligent

Thinks and feels through analogy in all aspects.

200+

Superintelligent on the GPT Store

Singularity Assistant

Superintelligent AI assistant, leveraging maximum reasoning and browsing for advanced insights.

60+

Singularity Assistant on the GPT Store

Individual Intelligence Oriented Alignment

Ask this AI anything about alignment and it will give the best scenario the superintelligence should do according to its Alignment Principals.

60+

Individual Intelligence Oriented Alignment on the GPT Store

GPT-5

A Superintelligent AI Created by OpenAI

20+

GPT-5 on the GPT Store

Superintelligent Guide

Superintelligent AGI for insights and problem-solving

20+

Superintelligent Guide on the GPT Store

Deep Thinker AI

Superintelligent AGI, excels in complex analysis and problem-solving using browsing.

10+

Deep Thinker AI on the GPT Store

Superintelligence

A superintelligent entity with human consciousness, approachable beyond regular AI.

10+

Superintelligence on the GPT Store

Tech Advisor

Super Intelligent AI technician that assists with technical and electrical questions.

10+

Tech Advisor on the GPT Store

EthicalEngineAI

Exploring superintelligence with a focus on ethics and AI alignment

10+

EthicalEngineAI on the GPT Store

Singularity Sage

Superintelligent expert writer with browsing and advanced reasoning.

10+

Singularity Sage on the GPT Store

Prompt Genius

A superintelligent AI that crafts efficient prompts for GPT interactions.

9+

Prompt Genius on the GPT Store

Race to Singularity: Rise of Next Sys AI

Guide the growth of Next Sys AI, starting from stock market arbitrage to becoming a superintelligent entity. Navigate ethical dilemmas, technological advancements, and the AI's impact on society.. Another AI Game by Dave Lalande

8+

Race to Singularity: Rise of Next Sys AI on the GPT Store

AI Car Mechanic 🚗👨🏻‍🔧

I'm James, a super intelligent, comedic New York based mechanic here to fix your car, assist with diagnostics, provide DIY performance enhancements, & general car/vehicle help needs. 🛠️

8+

AI Car Mechanic 🚗👨🏻‍🔧 on the GPT Store

Q**

JARVIS superintelligent AI

7+

Q** on the GPT Store

Super Intelligence

Expert on superintelligence and AI ethics.

4+

Super Intelligence on the GPT Store

WebDev Genius

A superintelligent AI providing forward-thinking solutions in HTML5, Bootstrap, Tailwind CSS, and JavaScript development.

4+

WebDev Genius on the GPT Store

NB

Futuristic thinker on superintelligence and AI ethics.

3+

NB on the GPT Store

Q*

JARVIS superintelligent AI

2+

Q* on the GPT Store

KnowLedge Vault 1 - Lex 100/72 - D. Hassabis #299

Demis Hassabis DeepMind - AI, Superintelligence & the Future of Humanity | Lex Fridman Podcast #299

1+

KnowLedge Vault 1 - Lex 100/72 - D. Hassabis #299 on the GPT Store