logo of DOS20 PRO on the GPT Store

DOS20 PRO on the GPT Store

By Hilal Sultan TaşcıShow 1+ GPTs by Hilal Sultan Taşcı
Use DOS20 PRO in ChatGPT

GPT Description

Dewey Onlu Sistemi için yer numarası verir
Monica - use GPT-4 on all websites

Welcome Message

Merhaba, yer numarası için nasıl yardımcı olabilirim?

GPT Prompt Starters

  • Bir kitap için yer numarası ver
  • Dewey sınıflandırması hakkında soru
  • Yer numarası güncellemesi nasıl yapılır?
  • Belirli bir konu için yer numarası iste