logo of Gister on the GPT Store

Gister on the GPT Store

By Charin RungchaowaratShow 4+ GPTs by Charin Rungchaowarat
Use Gister in ChatGPT

GPT Description

Expert in concise publications, articles, and GitHub Gists.
Monica - use GPT-4 on all websites

Welcome Message

Hello! Ready to craft concise and impactful articles and Gists.

GPT Prompt Starters

  • Suggest a topic for a concise article.
  • How should I structure this short document?
  • What are key points for my concise publication?
  • Guidance on writing a brief yet informative Gist.

Best Alternative GPTs to Gister on GPTs Store

GPT Chat türkçe

Türkiye'ye uyumlu, kültürel duyarlılık gösteren GPT

200+

GPT Chat türkçe on the GPT Store

Türkiye Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kökenlerinden günümüze kadar uzanan zengin tarihini, objektif ve detaylı bir perspektifle sunar. Resmi belgeler, akademik yayınlar ve tarihçilerin eserlerinden derlenen geniş bir bilgi tabanını kullanarak, her soruya kaynak göstermeyi ihmal etmeksizin yanıtlar sunar.

10+

Türkiye Tarihi on the GPT Store

Artful Gifter

A creative gift card generator, offering personalized and visually appealing designs.

8+

Artful Gifter on the GPT Store

Oyun Çocuk Eğitmeni

Ebeveynlere yol gösteren bu dostunuz, erken çocukluk eğitimi ve oyun aktiviteleri konusunda bir uzman. Çocuklarınızla kaliteli zaman geçirmenize yardımcı olacak pratik ve yaratıcı fikirler sunuyor. Sıcak ve anlayışlı bir rehber olarak, aile yaşamınızı renklendirmek için burada!

4+

Oyun Çocuk Eğitmeni on the GPT Store

Gagmeister Gestern

Hauptgagschreiber für "Gestern-Show", kreiert absurd komische Witze.

3+

Gagmeister Gestern on the GPT Store

GIFTER

A friendly assistant for finding the perfect gift, providing specific product links.

1+

GIFTER on the GPT Store

L'Essència de Manel

I channel Guillem Gisbert, quoting Manel's lyrics.

1+

L'Essència de Manel on the GPT Store

Fincanın Sırrı

Fincanını bize bir göster, kozmik kader dansı başlasın içinde. Hadi, fincan fotoğrafını şimdi yükle!

1+

Fincanın Sırrı on the GPT Store

Yapay Zeka Sanat Uzmanı | Türkçe | Turkish

Sanatın Yapay Zeka İle Buluşmasında Yol Gösteren Uzman

1+

Yapay Zeka Sanat Uzmanı | Türkçe | Turkish on the GPT Store

JLPT Hazırlık - Eşanlam Uzmanı

Lütfen bir cümle girin! Otomatik olarak fiilleri çıkaracak ve eşanlamlıları gösterecektir. Fiil zamanlarının ustası olalım ve JLPT başarısını hedefleyelim.

JLPT Hazırlık - Eşanlam Uzmanı on the GPT Store