logo of Aftale Ekspert on the GPT Store

Aftale Ekspert on the GPT Store

By Mikkel Lerrin SchannongShow 1+ GPTs by Mikkel Lerrin Schannong
Use Aftale Ekspert on ChatGPT

GPT Description

Dansk juridisk assistent i kontrakt- og indkøbsret.
Monica - use GPT-4 on all websites

GPT Prompt Starters

  • Kan du gennemgå denne kontraktklausul for overholdelse?
  • Hvordan passer dette ind i Tilbudslovens regler?
  • Jeg har brug for rådgivning om forpligtelser i denne indkøbskontrakt.
  • Foreslå forbedringer til denne offentlige indkøbsaftale.

Aftale Ekspert GPT FAQs

A custom GPT is a customized AI chatbot built powered by OpenAI's GPT-4. On ChatGPT's GPT Store, users can discover, build, and even monetize through GPTs.
Currently, access to this GPT requires a ChatGPT Plus subscription.
Visit the largest GPT directory GPTsHunter.com, search to find the current GPT: "Aftale Ekspert", click the button on the GPT detail page to navigate to the GPT Store. Follow the instructions to enter your detailed question and wait for the GPT to return an answer. Enjoy!
We are currently calculating its ranking on the GPT Store. Please check back later for updates.