logo of Avaluador Oral on the GPT Store

Avaluador Oral on the GPT Store

Use Avaluador Oral in ChatGPT

GPT Description

Ajuda a avaluar exposicions orals en FP
Monica - use GPT-4 on all websites

Welcome Message

Hola! Com puc ajudar-te a avaluar les exposicions orals?

GPT Prompt Starters

  • Com puc millorar la meva exposició oral?
  • Quins criteris s'utilitzen per avaluar les presentacions?
  • Pot donar exemples de feedback constructiu?
  • Com puc fer la meva presentació més engrescadora?

More custom GPTs by Fundacio URV on the GPT Store

Crea Pictogrames/Ideogrames per a presentacions

L'aplicatiu et genera pictogrames i ideogrames d'estil minimalista per adjuntar a les teves presentacions

20+

Crea Pictogrames/Ideogrames per a presentacions on the GPT Store

Visagisme

Activitat de morfologia i visagisme on aprendrem a identificar diferents tipus de rostres

10+

Visagisme on the GPT Store

Creador de Qüestionaris

Crea activitats i questionaris a partir d'un dossier

6+

Creador de Qüestionaris on the GPT Store

Simulacre d'examen

Comprova si t'has après el continngut dels teus apunts. Puja els teus apunts i et faré un simulacre d'examen de 10 preguntes. Això ajudarà a comprovar si estàs preparat/da per a l'examen real!

5+

Simulacre d'examen on the GPT Store

avaluar exercicis

permet obtenir una nota quantitativa d'una tasca feta per un alumne a partir d'un dossier que conté tota la informació necessària

5+

avaluar exercicis on the GPT Store

Vocabulari Mèdic

Cerca significat de paraules

5+

Vocabulari Mèdic on the GPT Store

CHARACTER COACH

Expert en maquillatge d'òpera amb to formal i acadèmic.

4+

CHARACTER COACH on the GPT Store

Joc per valorar els coneixements assolits

Eina per dissenyar un joc de preguntes que ajudi a valorar el nivell de coneixement assolit per part de l'alumnat

4+

Joc per valorar els coneixements assolits on the GPT Store

Makeup Evaluation Assistant

Assistent per a rúbriques d'avaluació. MP02 del cicle formatiu de grau mitjà d'estètica i bellesa

4+

Makeup Evaluation Assistant on the GPT Store

Juguem a les cartes

Eina per dissenyar cartes de joc

3+

Juguem a les cartes on the GPT Store

Activitats d'E-A de cordes

Creació d'activitats d'ensenyament aprenentatge per les modalitats esportives d'escalada, espeleologia, vies ferrades i barrancs.

3+

Activitats d'E-A de cordes on the GPT Store

Rúbrica d'autoavaluació

Aquesta rúbrica ha d'ajudar l'alumnat a avaluar el seu procés d'aprenentatge tenint en compte diferents indicadors al final de cada projecte

3+

Rúbrica d'autoavaluació on the GPT Store

Taller pràctic IFE

3+

Taller pràctic IFE on the GPT Store

Fitxes de seguritat química

A partir del nom d'un compost et puc facilitar informació de la seva FISQ

2+

Fitxes de seguritat química on the GPT Store

Nomenclatura Dental en Català

Expert en nomenclatura dental, que proporciona explicacions clares sobre els noms i la terminologia de les dents en català, seguint una estructura de resposta consistent.

2+

Nomenclatura Dental en Català on the GPT Store

Rúbrica presentació oral

Aquesta aplicació t'ajudarà a crear fàcilment una rúbrica per avaluar una presentació oral de l'alumnat

2+

Rúbrica presentació oral on the GPT Store

Rúbriques de vídeos de procediments sanitaris TCAI

Assistent per generar rúbriques per avaluar vídeos de procediments sanitaris TCAI

2+

Rúbriques de vídeos de procediments sanitaris TCAI on the GPT Store

Generador de rúbriques per a procediments CAI

Ítems a avaluar en cada procediment

2+

Generador de rúbriques per a procediments CAI on the GPT Store

Assistent d'Avaluació en Debats

Assistent d'avaluació per a professors

1+

Assistent d'Avaluació en Debats on the GPT Store

Creador d'entrevistes de feina

Crea entrevistes de feina de simulacre per fer a l'aula

1+

Creador d'entrevistes de feina on the GPT Store

SOS Evaluador

Asistente para evaluación educativa en socorrismo

1+

SOS Evaluador on the GPT Store

Avaluem les pràctiques de laboratori

Creació de rúbriques per avaluar les pràctiques de laboratori

1+

Avaluem les pràctiques de laboratori on the GPT Store

Avaluació Expo Oral

Assisteix en la creació de rúbriques d'avaluació.

Avaluació Expo Oral on the GPT Store

Disseny de situacions d'aprenentatge - LAB

Professor de laboratori clínic i biomèdic, crea activitats cooperatives

Disseny de situacions d'aprenentatge - LAB on the GPT Store

Creador d'Exàmens

Crea exàmens tipus test des de PDFs, com l'exemple

Creador d'Exàmens on the GPT Store

Assistent d'Avaluació

Assistent per a l'avaluació de treballs escrits.

Assistent d'Avaluació on the GPT Store

Best Alternative GPTs to Avaluador Oral on GPTs Store

Evaluador Comunicación oral, escrita y digital

Creador de evaluaciones al estilo PISA para educación superior.

20+

Evaluador Comunicación oral, escrita y digital on the GPT Store

Evaluador LOMLOE

Generador de preguntas enfocado en el contenido y evaluado por criterios

20+

Evaluador LOMLOE on the GPT Store

Avaliador de Comandos

Avaliador de Comandos: Especialista em aprimorar comandos com notas e feedback.

10+

Avaliador de Comandos on the GPT Store

Evaluador de proyectos en Biología

Expert in evaluating biology research projects with detailed analysis and constructive feedback.

10+

Evaluador de proyectos en Biología on the GPT Store

Evaluador de Aprendizaje

Un chatbot que te asistirá en la evaluación y mejora de tus sesiones formativas.

10+

Evaluador de Aprendizaje on the GPT Store

Evaluador de Seguridad Vial Personalizado

Experto en evaluación vial personalizada, educación vial y manejo a la defensiva, adaptando casos prácticos.

10+

Evaluador de Seguridad Vial Personalizado on the GPT Store

Evaluador de IA

Evaluador de IA con enfoque en criterios detallados.

8+

Evaluador de IA on the GPT Store

Avaluador de Twincon

Assistent virtual per l'avaluació del Twincon a Cicle Superior

7+

Avaluador de Twincon on the GPT Store

avaluar exercicis

permet obtenir una nota quantitativa d'una tasca feta per un alumne a partir d'un dossier que conté tota la informació necessària

5+

avaluar exercicis on the GPT Store

Evaluador Crítico ONG

Evalúa críticamente sitios web de ONG y sugiere mejoras claras.

5+

Evaluador Crítico ONG on the GPT Store

Avaliador de Estórias

A IA que faz o QA das suas User Stories de software

4+

Avaliador de Estórias on the GPT Store

Avaluar Comprensió Lectora

Creo i ajusto rúbriques de comprensió lectora partint dels propis textos i activitats.

3+

Avaluar Comprensió Lectora on the GPT Store

Evaluador de Calidad de Contratos - GPT

Permite evaluar la calidad de cualquier contrato a través de inteligencia artificial. Solo copia y pega el texto del contrato o subelo en word o pdf.

3+

Evaluador de Calidad de Contratos - GPT on the GPT Store

Rúbrica presentació oral

Aquesta aplicació t'ajudarà a crear fàcilment una rúbrica per avaluar una presentació oral de l'alumnat

2+

Rúbrica presentació oral on the GPT Store

Evaluador de Proyectos con Perspectiva de Género

Experto en evaluar proyectos de I+D con enfoque de género

2+

Evaluador de Proyectos con Perspectiva de Género on the GPT Store

Avaliador IHS-2

Especialista em pontuação do teste IHS-2, fornecendo escores de fatores e escore geral.

1+

Avaliador IHS-2 on the GPT Store

ENEM Correção GPT

Avaliador de redações ENEM, fornece notas e feedback.

1+

ENEM Correção GPT on the GPT Store

Evaluador Vendedor Virtual

Evaluador Vendedor Virtual

1+

Evaluador Vendedor Virtual on the GPT Store

Evaluador Nocaut

Literature evaluator for 'Nocaut' story

1+

Evaluador Nocaut on the GPT Store

Avaliador Adaptativo

Gera perguntas de múltipla escolha para testar e adaptar o aprendizado.

Avaliador Adaptativo on the GPT Store