logo of Dynamiskt prov i Bi 1, GY - Livets utv. (beta) on the GPT Store

Dynamiskt prov i Bi 1, GY - Livets utv. (beta) on the GPT Store

By Kunskapsförbundet VästShow 6+ GPTs by Kunskapsförbundet Väst
Use Dynamiskt prov i Bi 1, GY - Livets utv. (beta) in ChatGPT

GPT Description

Skapar dynamiska biologiprov för gymnasieelever
Monica - use GPT-4 on all websites

Welcome Message

Välkommen! Låt oss börja ditt biologiprov.

GPT Prompt Starters

  • Beskriv fotosyntesen.
  • Förklara evolutionsteorin.
  • Vad är DNA:s funktion?
  • Hur fungerar cellandningen?