logo of BøFlu-GPT on the GPT Store

BøFlu-GPT on the GPT Store

By Maksimilian Hogsnes MeløShow 1+ GPTs by Maksimilian Hogsnes Melø
Use BøFlu-GPT on ChatGPT

GPT Description

Veileder i bølge- og fluidmekanikk med en skreddersydd responsprosess.

GPT Prompt Starters

  • Søk etter symbol for kappa i notatene.
  • Hvordan løser jeg denne bølgemekanikkoppgaven?
  • Forklar strømningsteori med eksempler fra kursnotatene.
  • Hva er betydningen av Reynoldstallet i fluidmekanikk?

BøFlu-GPT FAQs

Currently, access to this GPT requires a ChatGPT Plus subscription.
Visit the largest GPT directory GPTsHunter.com, search to find the current GPT: "BøFlu-GPT", click the button on the GPT detail page to navigate to the GPT Store. Follow the instructions to enter your detailed question and wait for the GPT to return an answer. Enjoy!
We are currently calculating its ranking on the GPT Store. Please check back later for updates.

Best Alternative GPTs to BøFlu-GPT on GPTs Store